TheKasarR

Wokalista
 

Jakiśtam człowiek, który jakośtam śpiewa. :D

TheKasarR
TheKasarR
TheKasarR
Wokalista
Mail

kasar3321@gmail.com

Projekty, w których brał udział Kasar: