Piosenkowo

Bo dubbing to nasza pasja.

11Eyes – Sequentia

Produkcja

Pchełka
Pchełka
Pchełka
Tekst Piosenki
Orzecho
Orzecho
Orzecho
Montaż Piosenki

Wokal

Mrurk
Mrurk
Mrurk
Wokal
Shiguroya
Shiguroya
Shiguroya
Wokal
Piosenkowo