Piosenkowo

Bo dubbing to nasza pasja.

Final Fantasy XIII2 – The Last Travel

Produkcja

Rena
Rena
Rena
Reżyseria + Tekst Piosenki + Montaż

Wokal

Shiguroya
Shiguroya
Shiguroya
Wokal
Piosenkowo